De allra fattigaste vill bestämma mer

För första gången ska alla FN-länder tillsammans diskutera vägar ut ur finanskrisen. I dag börjar en FN-konferens, där dom fattigaste länderna hoppas få större inflytande över spelreglerna för världsekonomin.

– En viktig fråga är hur det internationella finansiella systemet ska reformeras så att de fattiga länderna får större inflytande och en starkare röst i de institutioner som hanterar finansiella kriser, säger Harald Fries, som är minister vid svenska FN-legationen i New York, och som varit med och förberett FN-konferensen som hålls i FN-högkvarteret i New York.

– Och där är de fattiga länderna nu mycket på hugget,

Det här är alltså första gången som alla FN:s 192 medlemsländer sätter sig ner och diskuterar den finansiella härdsmälta som drabbat världen, inte minst den fattiga delen av världen, som lider svårt av finanskrisens svallvågor.

Enligt en rapport från Världsbanken riskerar mer än 100 miljoner människor årligen att tvingas över gränsen till extrem fattigdom dom kommande åren, och barnadödligheten kan komma att öka med mellan 1,5 och 2,8 miljoner spädbarn fram till år 2015.

Mot den mörka bakgrunden har en stridsfråga inför konferensen varit om FN ska få en egen, tydlig roll också i finansiella och ekonomiska frågor. Att FN alltså skulle komplettera dom internationella institutioner som redan finns, som Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF.

Det är en linje som har drivits just av världens fattigaste nationer, i ett försök att få mer inflytande över spelreglerna för världskekonomin, och dom har lanserat begreppet G192.

– Det är väldigt specifikt. Det finns 192 medlemmar i FN, och de som menar att FN ska ha den centrala rollen i de här diskussionerna säger att det är G192, en grupp på 192 länder, som ska hantera finansiella kriser och fatta beslut, säger Harald Fries.

– Inte bara G8, eller G20, som bara representerar de 8 respektive 20 mäktigaste länderna. De som förespråkar ett G192 vill att alla länder ska vara med och fatta beslut i sådana här frågor.

Men något G192 med reellt inflytande över världsekonomin blir det knappast. En majoritet av FN-staterna, däribland Sverige, är skeptiska till idén.

Att den fattigare delen av världen haft för lite inflytande håller många med om i dag, men FN är knappast lösningen, säger Harald Fries.

– Den här konferensen kan man se som en början på att FN blir en aktivare spelare när det gäller ekonomiska frågor. Men hur stark spelare FN kan bli, det är osäkert.

Nina Benner, New York
nina.benner@sr.se