Smittskyddsinstitut saknar pandemiplan

Den myndighet som har det övergripande ansvaret för Sveriges smittskyddsarbete, Smittskyddsinstitutet, har ingen egen pandemiplan, skriver Dagens Medicin.

I en sådan plan beskrivs hur arbetet på myndigheten ska kunna fortsätta även om en stor del av personalen är sjuk.

Sedan 2003 rekommenderar Socialstyrelsen alla arbetsplatser med samhällsviktiga funktioner att ha en plan av det slaget.