OECD:

Botten i ekonomikrisen kan vara nådd

Industrivärldens ekonomiska samarbetsorgan OECD tror i en rapport idag att botten kan vara nådd i världsekonomin och att det kanske vänder upp redan nästa år.

OECD:s rapport är den mest optimistiska sedan 2007 och för första gången på två år skrivs utsikterna upp, inte ner, för den globala konjunkturen. Botten tycks faktiskt vara nådd, någon gång under andra halvåret 2009.

Visserligen krymper världsekonomin med 4,1 procent i år, inte lika illa som i föregående prognos, och 2010 väntas till och med en lite tillväxt, jämfört med nolltillväxt i den förra rapporten, där världsekonomins kris beskrevs i termer av djupaste nedgång sedan 1945, och varning utfärdades för långtgående och allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenser för världens länder.

Konsekvenserna kvarstår men OECD skriver idag att det kunde ha varit ännu värre, och pekar på länders och regeringars relativa framgångar med att bekämpa depressionen med olika stimulansåtgärder.

Men med den eftersläpning som finns på arbetsmarknaden kommer ändå arbetslösheten i världen att fortsätta att öka även nästa år och vända först 2011 kanske.

Tillväxten är tillbaka i ekonomierna utanför OECD och särskilt Kina drar upp. Även USA och Japan kan vara på väg att vända.

Länder som Tyskland, Kanada och de nordiska länderna har utrymme i budgeten att stimulera sina ekonomier ytterligare därför att skuldsättningen är relativt låg.

Medan andra länder som Japan, Italien, Grekland, Island och Irland är långt ifrån sådana möjligheter, enligt OECD.

Efter en kollaps, OECD använder det ordet, i världshandeln det fjärde kvartalet 2008 och det första kvartalet 2009, så väntas handeln minska med 26 procent räknat på hela 2009 men väntas vända till plus två procent 2010.

I det stora perspektivet väntas svensk ekonomi krympa med 5,5 procent i år, och OECD lägger sig därmed parallellt med förra evckans prognos från Konjunkturinstitutet som la krympningen på 5,4 procent.

OECD:s bedömning av 2010 och därefter är identisk med KI:s, nämligen att det blir några tiondelars tillväxt i svensk ekonomi nästa år men att arbetslösheten fortsätter att stiga och landar på 11,4 procent nästa år.

För svensk exportindustri väntar god återhämtning när världsekonomin vänder upp och den svaga svenska kronan ger extra stöd och fart.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se