Halverad vinst för klädjätten Kappahl

Klädföretaget Kappahl känner av lågkonjunkturen. Klädkedjan presenterade i dag en nästan halverad vinst jämfört med i fjol och Kappahls vd Christian W Jansson spår tuffare tider framöver.

– Det är en svår marknadssituation. Det är försiktiga konsumenter som inte spenderar och ett konkurrensläge där det funnits för mycket varor i marknaden vilket har haft en prispressande effekt och lett till väldigt mycket realisationer och annat.

Kappahl gör en vinst på 86 miljoner kronor för månaderna mars, april och maj i år. Det är drygt 40 procent sämre än i fjol då vinsten var 148 miljoner kronor. Förklaringen är att marginalerna har försämrats både på grund av reor i maj och på grund av en svagare krona vilket gjort inköpen av kläder dyrare.

Kappahl väljer nu att dra ner på expansionstakten något och flaggar för prishöjningar.

– det är inget som vi vill eller önskar men den kraftigt fördyrade dollarn och den försvagade svenska kronan gör att vi måste på något sätt få teckning för de ökade inköpskostnaderna som vi har.

Det sämre ekonomiska läget märks i detaljhandeln i Sverige där försäljningen har minskat i år. Fram till sista maj hade försäljningen av kläder minskat med 2,4 procent och skor med 2,0 procent enligt svensk handel stils blixtindex.

I morgon är det dags för klädjätten Hennes & Mauritz att presentera sitt resultat. Hennes & Mauritz väntas göra ett resultat på 5,6 miljarder kronor. Det är ungefär 200 miljoner bättre än året innan. Men också Hennes & Mauritz marginaler väntas ha minskat på grund av den svagare kronan.

Louise Andrén Meiton
louise.andren.meiton@sr.se