Antibiotika mot borrelia bör begränsas

Borrelia och den svårare följdsjukdomen neuroborrelios bör inte behandlas med antibiotika mer än som mest två veckor, skriver Läkemedelsverket i nya rekommendationer. (Radio Stockholm)