Fåglar kan orsaka flyghaveri på Sturup

Kollisioner mellan flygplan och fåglar har ökat kraftigt på Sturups flygplats de senaste åren. Flygplatsen har anställt personer för att skrämma bort fåglarna, som i värsta fall kan orsaka flygplanshaveri. (SR Malmö)