Ny rapport

Extremistgrupper allvarligt hot i Sverige

Uppdaterad 12:53
Både höger- och vänsterextrema grupper kan utgöra ett allvarligt hot mot enskilda individer och politiska organisationer, men de saknar idag förmågan att förändra statsskicket. Det slår Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen fast i en gemensam rapport.

Det politiska våldet är lika stort från båda håll, enligt Johan Olsson, som är chefsanalytiker vid Säpos författningsskyddsenhet.

– Det begås ungefär lika mycket politiskt motiverat våld i de autonoma grupperna som i vit makt-grupperna.

I den gemensamma rapport från Brå och Säpo som gjorts på uppdrag av integrations- och jämställdhetsdepartementet går det att läsa att det handlar om framför allt ungdomar med höger- och vänsterextrema åsikter. Medelåldern är 20 år på dem som är medlemmar i till exempel Svenska motståndsrörelsen på högersidan eller Antifascisitisk aktion på vänstersidan.

Men de som begår brott utgör en liten del, drygt 850 stycken från vit makt-rörelsen och 570 från den autonoma vänstern, enligt säkerhetspolisen.

Samtidigt är de politiskt motiverade brotten som lett till fällande domar, ungefär lika många från båda sidor. Även om vit makt-miljön har mer vapen, enligt Johan Olsson.

– Det finns en lika stor benägenhet att använda grovt våld på höger- som på vänstersidan. Däremot är det så att det finns ett högre våldskapital på högersidan. Det finns fler personer som har erfarenhet av dödligt våld och större tillgång på skjutvapen och sprängämnen.

Eftersom det framförallt rör sig om ungdomar är det ett förebyggande arbete som måste till, enligt Brottsförebyggande rådet. Och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vill se mer kunskapsspridning i skolorna. Hon tycker att det är bra att rapporten belyser att den autonoma vänsterns våld är nästan lika vanligt som den högerextrema.

– Vi har länge tagit avstånd från vit makt-rörelsens aktiviteter och våld, inte minst med tanke på de historiska erfarenheterna. Men lika länge har vi romantiserat och bagatelliserat det våld som autonoma grupper utsätter samhällsföreträdare för, därför att man har kallat det för ungdomligt oförstånd eller frihetsiver som ibland går för långt, säger Nyamko Sabuni.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se