Medicinsk turism till Sverige ökar kraftigt

De stora svenska sjukhusen tar emot allt fler utländska betalande patienter. Förra veckan utsågs Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg till vårdgivare för alla patienter från Island som behöver ett nytt organ. Det är första gången ett svenskt sjukhus får vårdansvaret för en hel patientgrupp från ett annat land.

Det luktar fortfarande målarfärg i den nya sjukhusbyggnaden på Sahlgrenska i Göteborg. Här ligger nu ett nytt och samlat transplantationscentrum där man kan byta hjärta, njure, lever och i princip alla organtransplantationer som svensk vård klarar.

På motsvarande sätt byggs ett stort centrum för avancerad cancerstrålning i Uppsala, också det med kapacitet för att ta emot utländska patienter.

Det nya centrumet i Göteborg är en del av svaret varför Island valde just Sahlgrenska för att ta hand om alla islänningar som behöver nya organ. En rad sjukhus tävlade om patienterna, som transplantationsavdelningar i både Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

– På Sahlgrenska universitetssjukhuset utförs varje år över 300 transplantationer. Baserat på statistik och den relativt lilla population om Island ändå är så kommer vi att kunna hantera både islänningar och svenskar, säger Marika Qvist, vd för Sahlgrenska International.

Skiljer ni på dessa patienter?

– De kommer att bedömas på samma sätt. Men vi måste förhålla oss till portalparagrafen där svenska alltid ska garanteras vården. Sedan måste vi även göra en medicinsk bedömning och se om det finns tillgängliga organ.

Den medicinska turismen till Sverige har mångdubblats de senaste decennierna, i år kommer runt 1 500 utländska patienter bara till de offentliga sjukhusen.

Det är förstås bara en bråkdel av de svenska patienter som sjukhusen redan vårdar, men de utländska satsningarna ökar, för det här är pengar som betyder plus i kassan för landstingen.

Och sökandet efter patienter blir allt mer välorganiserat. Alla de stora landstingen marknadsför sina specialiteter via internationella enheter och bolag, och har representanter i både Europa och Afrika.

Landstingen anlitar privata vårdmäklare som scannar sjukhusavdelningar världen över i jakt på rätt slags patienter. Landstingen har tidigare konkurrerat om patienterna, men nu vill man samarbeta mer och ge varandra hittelön på 5 000 kronor per förmedlad patient.

I dag träffas EU-ministrar i Jönköping för att diskutera hur vård över gränserna ska bli enklare. Socialminister Göran Hägglund är positiv till satsningarna på de utländska patienterna, och tror inte att fler utländska patienter leder till att svenskar får vänta längre på att få vård. Han tror även att de kommer att bli fler.

– Ja, det tror jag, och jag ser också att vi har goda möjligheter för det. Det här kan faktiskt vara en bransch där vi kan vara oerhört framstående fram över, säger socialminister Göran Hägglund.

Susan Ritzén
susan.ritzen@sr.se