Många brottsoffer får ändrat skadestånd

Otydliga regler när det gäller skadeståndsutbetalningar gör nu att de lagar som finns kommer att ses över. I dag är det många som inte får de skadestånd som domstolen dömt ut eftersom Brottsoffermyndigheten gör en annan bedömning.

Ingrid Levander Hofving i Norrköping tilldömdes 172 000 kronor i skadestånd efter mordet på hennes dotter, men hon fick bara ut 39 000 kronor.

– Jag känner mig kränkt av Brottsoffermyndigheten, det känns som att de inte tror på att det är så svårt som det är.

Det är domstolen som bestämmer skadeståndets storlek. Men om gärningsmannen inte har pengar, eller offret försäkring, så är det i slutändan staten, i form av Brottsoffermyndigheten som betalar ut en brottskadeersättning. Men de gör en egen prövning, där summan alltså kan skilja sig från domstolens beslut.

Gunnar Björklund, brottskadejurist på Brottsoffermyndigheten menar att det i många fall handlar om att domstolarna inte följer de praxis som finns, när det gäller skadeståndets storlek.

Den senaste granskningen som riksdagen gjort, 2005 visar att av de omkring 10 000 ärenden som prövas årligen så ändrar Brottoffermyndigheten omkring 20 procent, i det flesta fall sänks summan, jämfört med vad domstolen beslutet.

Och de många ändringarna är något som kan skada förtroendet för landets domstolar, säger Lars Dahlstedt, som är lagman och på Norrköpings tingsrätt.

– Jag tror att man skulle få ett lite större förtroende hos allmänheten om man lät domstolarnas beslut få ett större genomslag. Att man faktiskt betalar ut det belopp som har bestämts.

– Vi följer den lagstiftning vi har och den har politikerna satt i våra händer. Sedan är det lätt att kritisera den lagstiftningen, det kan jag förstå, säger Per Rubing, brottskadechef  Brottsoffermyndigheten.

Men nu ska det det göras en översyn av brottskadelagen, innan mandatperioden är över meddelar justitieminister Beatrice Ask. Där kommer frågan om skadestånd vara en viktig del. Men Per Rubing ser ytterligare ett problem.

– Ofta är det pedagogiska problem, att man inte informerar brottsoffren om att det är skillnad mellan skadestånd och brottsskadeersättning.

Och så var det för Ingrid Levander Hofving, som tog för givet att hon skulle få det skadestånd som tingsrätten utdömde.

– När jag ser att andra som får ett stort skadestånd för andra brott så brukar jag tänka att det kommer inte att bli så, ni kommer att bli besvikna, säger Ingrid Levander Hofving.

Jakob Kindesjö, SR Östergötland
jakob.kindesjo@sr.se

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se