Ovanligt med stöd till avhoppad extremist

Det är nästan lika vanligt med politiska våldsbrott från vänsterextrema som högerextrema grupper i Sverige, skriver Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen i en gemensam rapport till regeringen. Samtidigt efterlyses stöd i samhället för den som vill lämna en vänsterextrem miljö.

– Mig veterligt finns det inget stöd för dem som vill lämna vänsterextrema miljöer och det handlar väl till viss del om att samhället inte har tagit den typen av extremism på samma allvar som högerextremism, säger Robert Öhrell, som är verksamhetsansvarig vid organisationen Exit i Stockholm.

Stödorganisationen Exit, en del av Fryshuset i Stockholm, har som uppdrag att ge råd och stöd till den som vill lämna olika nationalistiska och nazistiska grupper på den högerextrema kanten. Men våldet och brottsligheten är ungefär lika stor bland den autonoma vänstern, enligt rapporten "Våldsam politisk extremism" från Säkerhetspolisen, Säpo och Brottsförebyggande rådet, Brå.

Rapporten visar att det bara är en liten del av rörelserna som ägnar sig åt våld och andra brott - ett hundratal på varje sida, enligt Säpo. Men samtidigt är dessa personer väldigt aktiva. De flesta är inte ens politiskt motiverade, bara runt en fjärdedel, men av dem som är de och lett till fällande domar är det lika många från båda sidor, säger Johan Olsson, chefsanalytiker vid Säpos författningsskyddsenhet.

– Den är jämnt fördelad, den politiskt motiverade brottsligheten, det vill säga den autonoma miljön begår lika mycket politiskt motiverade brott som vit makt-miljön.

Framför allt rör det sig om ungdomar, medelåldern är 20 år och så gott som inga av de här brotten begås av någon äldre än 25, enligt Säpo.

Därför måste det till ett rejält förebyggande arbete enligt Brottsförebyggande rådet. Och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som tog emot rapporten i dag, vill se mer kunskapsspridning i skolorna. Hon tycker också det är bra att rapporten belyser att den autonoma vänsterns våld är nästan lika vanligt förekommande som den högerextrema.

– Vi har länge tagit avstånd från vit makt-rörelsens aktiviteter och våld, inte minst med tanke på de historiska erfarenheterna. Men lika länge har vi romantiserat och bagatelliserat det våld som autonoma grupper utsätter samhällsföreträdare för, säger Nyamko Sabuni.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se