USA och Ryssland enas på flera punkter

Uppdaterad: 18:23
I Moskva har USA:s besökande president Barack Obama och värden, Rysslands president Dmitrij Medvedev, haft överläggningar om ländernas relationer efter Obamas ankomst. Enligt uppgifter från flera håll har de under samtalen enats i ett antal frågor.

* Länderna ska inom sju år minska sina kärnvapenstridsspetsar till mellan 1 500 och 1 675 från dagens 2 200 (USA) och 2 790 (Ryssland). (De dagsaktuella antalen är beräkningar och inte säkerställda.)

* Ryssland har gått med på att låta USA flyga trupper och vapen över ryskt territorium, något som den amerikanska sidan önskat eftersom den anser att det underlättar de USA-ledda insatserna mot talibanerna i Afghanistan. På senare tid har amerikanska transporter som gått via Pakistan utsatts för angrepp.

* Däremot har de två länderna, enligt de första uppgifterna, inte kunna enas i den kontroversiella frågan om USA:s planer på att bygga en missilsköld i östra Europa.

* De båda presidenterna har också enats om att leda en kommission som ska arbeta mot terrorism och narkotikahandel och främja samarbete på energiområdet samt inom handel och forskning.

* Länderna har kommit överens om att utvidga samarbetsområdena till att innefatta även kultur, utbildning och hälsa. Inte minst kommer man att samarbeta i kampen mot svininfluensa.

* Ryssland och USA skrev i dag också under avtal om att återuppta det bilaterala militära samarbetet som avbröts i augusti förra året på grund Georgien-kriget.

De två länderna kommer att hålla ett toppmöte i Ryssland om kärnvapen nästa år. Det förslaget kom från Barack Obama under presskonferensen i Moskva, som avslutades strax efter klockan 18.