Vapen föreslås bli lättare att spåra

För att försvåra för kriminella föreslår regeringens utredare att samtliga delar hos ett skjutvapen ska gå att spåra till var, när och av vem det tillverkats, skriver Dagens Nyheter.

Märkningen ska finnas på fyra delar av vapnet: slutstycket eller trumman, eldröret eller pipan, stommen eller lådan och manteln.

Utredaren föreslår även att ammunition ska få en unik märkning som gör den enkel att spåra.

En annan förändring är att skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition måste anmälas till Tullverket innan de får föras in till Sverige.

Förändringarna som föreslås är en EU-anpassning och även nödvändiga för att Sverige ska kunna tillträda FN:s vapenkontroll.