Större underskott än väntat för staten

Svenska statens betalningar visade i juni ett 13,4 miljarder större underskott än väntat. Det framgår av statistik från Riksgälden.

Underskottet var 102,7 miljarder kronor, medan Riksgäldens prognos var 89,3 miljarder kronor.

Statens utbetalningar i juni blev åtta miljarder större än väntat, främst på grund av att skatteutbetalningarna blev tre miljarder högre än Riksgälden hade räknat med.

Bland annat blev också nettoutlåningen till myndigheter större än beräknat.

Det stora underskottet förklaras främst av Riksgäldens planerade utlåning till Riksbanken för att återställa valutareserven. Utlåningen ingick i månadsprognosen för juni.

För tolvmånadersperioden till och med juni i år var underskottet 30 miljarder kronor.

Den svenska statsskulden uppgick till 1 079 miljarder kronor den 30 juni.