Obama angrep rysk Georgienpolitik

USA: s president Barack Obamas Rysslandsbesök fortsätter i dag och på förmiddagen framträdde han inför studenter vid Moskvas handelshögskola. Hans budskap var att Ryssland och USA har alla möjligheter att samarbeta, men han riktade också underförstådd kritik mot Moskvas politik, till exempel gentemot Georgien.

Obamas framträdande har på förhand liknats vid hans tal i Kairo nyligen till den muslimska världen och som en parallell till det prisade han Ryssland för dess rika kultur, framstående vetenskap och insats under andra världskriget till exempel.

– USA vill ha ett starkt, fredligt och rikt Ryssland, sa Obama. USA och Ryssland har gemensamma intressen och kan samarbeta, bland annat när det gäller att hindra kärnvapenspridning och i Afghanistan.

Men talet innehöll också flera punkter som var direkt riktade mot den politik som Moskva bedrivit de senaste åren.

– Stater måste ha rätt till säkra gränser och rätten att göra sina egna utrikespolitiska val och det inkluderar stater som Georgien och Ukraina, sa Obama.

Ryssland har varit i krig med Georgien och accepterar inte att de två länderna vill gå med i Nato.

Obama talade också om behovet av demokratiska regeringar, oberoende massmedier och om domstolar utan politisk styrning. Affärsmän ska ha möjlighet att göra sina investeringar utan att behöva betala mutor, sa han också.

Den lilla liberala oppositionen i Ryssland har varit rädd för att Obama bara velat komma överens med ledarna i Kreml men nu hade han också ett budskap till det ryska folket. Publiken på handelshögskolan satt tyst under hela talet men efter det bröt det ut applåder. Till skillnad från Kairo-talet sändes dock talet i Moskva inte i någon tv-kanal som når ut till en större publik.

Innan Obama framträdde på handelshögskolan hade han överläggningar med Vladimir Putin som många anser fortfarande är den starkaste politikern i Ryssland.

Sten Sjöström, Moskva
sten.sjostrom@sr.se