Helikoptrar skrotas utan att ersättare finns

Uppdaterad: 16:09
Försvarets största och äldsta helikopter, Helikopter 4, ska skrotas föreslår i dag en statlig utredning. Förslaget får kritik och helikoptrarna som skulle ersätta är inte i bruk än, men utredaren anser att Helikopter 4 är för dyr att behålla.

En orsak till förslaget är att Helikopter 4 måste få bättre utrustning om den ska användas framöver och att personalen måste få mer utbildning.

– Det finns ett glapp här i operativ förmåga, men vi har ändå bedömt att det tar så pass lång tid, mellan fyra till sex år, att återinföra Helikopter 4. Det är inte värt att göra de insatser som krävs för att få Helikopter 4 i luften, säger utredaren Jan-Olof Lind.

Helikopter 4, en vertolhelikopter med två stora propellrar på taket, är en välkänd profil som har använts av försvaret i fyrtio år till ubåtsjakt, trupptransporter och sjuktransporter.

Nu försvinner den, enligt dagens förslag. Från början skulle den ha skrotats för flera år sen, men eftersom försvarets nya helikoptrar är kraftigt försenade har nedläggningen hela tiden skjutits på framtiden.

Men nu går det alltså inte längre, enligt utredningen, trots att det dröjer ända till 2017 innan de nya helikoptrarna är i full funktion för markoperationer och till 2020 för sjöoperationer.

Orsaken är att det skulle blir för dyrt och ta för lång att återigen få Helikopter 4 i full funktion, eftersom systemet dragits ner med tiden.

Nu kommer försvaret inte ha full kapacitet för trupptransporter och ubåtsjakt där Helikopter 4 har varit en viktig länk.

– Den förmåga som vi ser framför oss 2020 är ju den man eftersträvar, och där är vi inte i dagsläget. Så det återstår en resa att komma dit att helikopterbataljonen är fullt operativ, så är det, säger utredaren Jan-Olof Lind.

Folkpartistiske riksdagsledamoten Allan Widman är kritisk och tycker Sverige nu tappar viktiga förmågor.

– Vi har använt den för att kunna transportera polis vid civila krissituationer, vi har använt den för att kunna freda våra skärgårdar från främmande undervattensfarkoster. När vi nu avvänder oss denna så är det ingen som med säkerhet kan säga när vi återfår den här förmågan, säger Folkpartiets riksdagsledamot Allan Widman,.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Åsa Lindestam, håller med utredaren om att det blir för dyrt att behålla Helikopter 4. Men att det nu dröjer många år innan Sverige återigen har ett bra helikoptersystem är oförsvarligt, menar Lindestam.

– Det är jätteallvarligt. Vi har alltså inte möjligheter att utöva allt det som vi vill just nu i dag, främst Afghanistan, men även ubåtsjakt och sådana saker som inte heller fungerar fullt ut, säger Socialdemokraternas riksdagsledamot Åsa Lindestam.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se