Företag uppmanas betala för jobbmusik

Svenska upphovsrättsmän vill att företagen ska bli bättre på att betala för den musik som de anställda lyssnar på när de arbetar. Därför har organisationen STIM skickat ut brev till ett stort antal företag där de uppmanas att betala för möjliggörandet av musik på jobbet.

– Är det så att många sitter med hörlurar och lyssnar på musik, då är det också rimligt att de som skapat musiken blir gottgjorda för det, säger STIM:s kommunikationschef Susanne Bodin.

Enligt upphovsrättslagen ska alla företag och organisationer med fler än 40 anställda betala en licens om personalen har möjlighet att lyssna på musik på jobbet.

Det kan handla om att lyssna via datorn, via en radio eller på en personalfest. Licensen ska alltså betalas även om de anställda inte utnyttjar möjligheten, bara att arbetsgivaren möjliggör lyssning är skäl för att företagen ska betala en avgift till upphovsrättsmännen.

STIM, alltså Svenska tonsättares internationella musikbyrå, har nu skickat ut brev till nästan 3 000 företag och informerat om licensen. För många företag kan det bli en dyr affär.

Länsstyrelsen i Stockholms län till exempel har räknat ut att den nu kommer att betala omkring 25 000 mer om året än tidigare, mot under 1 000 kronor per år tidigare. Det enklaste avtalet med STIM kostar för ett företag med 40 anställda 2 000 kronor per år.

Susanne Bodin på STIM upprepar flera gånger att det är viktigt att upphovsrättsmännen blir gottgjorda för att deras musik spelas.

Men blir de inte det genom radion då? Radion betalar ju STIM-pengar.

– Det här är ju ytterligare ett användningsområde, när arbetsgivaren som driver förvärvsverksamhet, har valt att tillgängliggöra musik på arbetsplatsen. Då är det den klausulen i upphovsrättslagen som kickar in att det är för en större sluten krets, säger Susanne Bodin på STIM.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se

Stina Ivansson, P3 nyheter
stina.ivansson@sr.se