Europas ungdomar dricker allt mer

Drickandet bland ungdomar har ökat i Europa de senaste åren. Det visar en omfattande undersökning som presenterades för EU:s hälsoministrar vid det pågående ministermötet i Jönköping i dag. Något som bland annat skylls på en ny typ av markandsföring.

Björn Hibell, som är direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har sammanställt undersökningen.

– I de fyra undersökningar som vi har gjort från 1995 och framåt så ser vi en ökning av det som vi kallar för intensivkonsumtion. Speciellt bland flickor och speciellt i de två senaste undersökningarna från 2003 till 2007.

Hur reagerar du själv på detta?

– Delvis är det lite förvånande ur ett svenskt perspektiv eftersom den här typen av drickande under några år under 2000-talets början har minskat lite i Sverige och sedan stabiliserats. Så den här trenden som man ser i många länder är inte densamma som vi har hittat i Sverige, säger Björn Hibell på CAN.

Allt fler av Europas unga dricker stora mängder alkohol regelbundet. Det visar undersökningen som gjorts bland ett par tusen 15- och 16-åringar i varje land.

I genomsnitt svarar 46 procent av pojkarna och 35 procent av flickorna att de har druckit mer än 5 drinkar vid minst ett tillfälle de senaste månaderna. En ökning med ungefär 5 procentenheter på 12 år

Det är i gamla Östeuropa och kring Medelhavet som den stora ökningen har skett. Men forskarna är försiktiga med slutsatserna.

– Jag vill inte spekulerar kring det. En del startar väl från lite lägre nivåer än vad vi har gjort i västeuropeiska länder. Men många av de länder som nu har haft ökningar tillhör nu dem som ligger högt upp på listan.

Den svenska regeringen har som mål att under ordförandeskapet få fart på alkoholdiskussionen, något som ju tidigare har visat sig vara svårt med tanke på de olika medlemsländernas intressen och inställningar till exempelvis skatter som vapen.

Undersökningen diskuterades nu ändå på förmiddagen bland hälsoministrarna som en förberedelse till ett expertmöte i september.

En av frågorna är markandsföringen till unga som anses ha blivit mer aggressiv genom exempelvis internet, och vad som kan göras där.

– Det finns ju undersökningar som visar att ungdomar kan påverkas av marknadsföring. Hur stor del det har i detta har jag ingen uppfattning om, men det är en fråga som ministrarna ska diskutera, säger Björn Hibell på CAN.

Daniel Rundqvist, Ekot i Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se