Svenskt kraftverk i Tyskland förblir stängt

Kärnkraftverket i Krümmel utanför Hamburg kommer att vara stängt i flera månader efter problemen i lördags, meddelar Svenska Vattenfall.

Kraftverket som är samägt av Vattenfall och Eon var stängt i två år efter ett transformatorfel och öppnade nyligen igen. I helgen stoppades verket igen vilket ledde till strömavbrott för flera tusen hushåll. Även denna gång berodde stoppet på ett transformatorfel.