Dyrare jobbmusik ifrågasätts

Företag kan få flera gånger högre avgifter till Stim efter att upphovsrättsorganisationen nu gör en översyn över vilka företag som betalar licens för musik på jobbet till sina anställda. Länsstyrelsen i Stockholm måste till exempel betala nästan 25 000 mer än tidigare efter en översyn.

– Vi kände att här måste vi verkligen utreda om det här är rimligt eller inte. Det känns ju som en väldigt hög avgift, säger juristen Annika Kleen på Länsstyrelsen i Stockholm.

Enligt de tariffer som Stim har skulle Länsstyrelsen i Stockholm betala 25 000 kronor varje år i licenspengar till Stim. Det är baserat på 500 anställda och bra mycket mer än de 700 kronor Länsstyrelsen betalar i dag. 

Alla företag eller organisationer med fler än 40 anställda ska, enligt upphovsrättsslagen, betala en licens om personalen har möjlighet att lyssna på musik på sin arbetsplats med hjälp av utrustning som företaget håller med, som datorer eller radioapparater.

Stim, svenska tonsättares internationella musikbyrå, har nu skickat ut brev till nästan 3 000 företag där de informerar om licensen. Susanne Bodin är kommunikationsdirektör på STIM.

– Är det så att många sitter med hörlurar och lyssnar på musik, då är det också rimligt att de som skapat musiken blir gottgjorda för det, säger Susanne Bodin.

På Länsstyrelsen i Stockholm har de nu tagit kontakt med regeringen eftersom de där inte tycker att det är självklart hur upphovsrättslagen ska tolkas. De vill nu ha hjälp av regeringen med att få svar på frågan hur den ser på det här.

– Det är möjligt att det kan finnas en rättslig grund för det och vi känner oss ändå osäkra på grund av att det är ett så högt belopp som nu krävs av oss. Och vi vill att regeringskansliet ska göra den bedömningen, som säger att det är rimligt att betala eller inte, säger Annika Kleen på Länsstyrelsen i Stockholm.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se

Samarbete med P3 Nyheter