Positivt resultat för ny förvaltningsmodell

I försäkringsbranschen sker ett nytänkande hur pensionspengarna bäst kan investeras. Att de statliga AP-fonderna ändrar sin förvaltning av pensionspengarna kunde vi höra om i Ekot i går. Även till exempel Länsförsäkringars livbolag har helt lagt om sin förvaltning.

– Vi hade en mer stabil strategi tidigare där vi hade en mer fix andel aktier och en fix andel fastigheter och räntebärande papper som obligationer och så hade vi en ganska stor andel statsobligationer. Nu har vi istället anammat en ny strategi där vi arbetar betydligt mera aktivt med vår tillgångsallokering, det vill säga hur vi fördelar mellan de olika tillgångarna, säger Länsförsäkringars finanschef, Gustav Karner.

Livförsäkringsbolagen har traditionellt en ganska stabil fördelning mellan olika tillgångar som obligationer, fastigheter och aktier. Till exempel så är andelen aktier i ett livbolag ganska stabil över tiden och det är främst genom att slå aktieindex som förvaltarna försökt att förbättra resultatet.

Men forskning har visat att det viktigaste för resultatet är att förvaltarna istället fokuserar på hur investeringarna i aktier och andra tillgångar fördelas.

Och bland livbolagen satsar alltså Länsförsäkringar hårt på den här modellen, genom att till exempel kraftigt minska och öka aktieinnehavet beroende på marknadsläget. Och det har lönat sig. Deras livbolag har nu bäst förvaltningsresultat de senaste fem åren.

Och under förra årets turbulens klarade de sig nästan helskinnade ur finanskrisen. Men frågan är om modellen också är bäst på lång sikt. Joel Grönberg är analytiker på försäkringsrådgivaren Söderberg & Partners.

– Det är alltid svårt att säga vad som kommer att vara en vinnande modell men att vara medveten och aktiv, tror jag alltid är att föredra. Dessutom tror jag att Länsförsäkringar är mer medvetna om, och arbetar mera aktivt med att skydda sig mot de värsta slagen. Det tror jag de flesta spararna uppskattar.

Länsförsäkringar försöker alltså att till viss del tajma marknaderna genom att öka eller minska andelen aktier och andelen andra tillgångar men det är oftare lättare sagt än gjort, och det finns baksidor även med den här modellen, säger Gustav Karner på Länsförsäkringar.

– Nackdelen kan vara att i vissa perioder kommer vi att ha en avkastning som kan vara lägre än vissa av våra konkurrenter som sitter still i båten och har en hög aktieandel. Det har vi till exempel sett nu under våren, att nu kommer vi att hamna något efter våra konkurrenter men jag tror ändå att på lång sikt så kommer vår avkastning att vara bland de högsta i branschen. 

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se