Allt fler vräks från sina hem

Som Ekot rapporterade förra veckan har antalet vräkta barnfamiljer hittills minskat i år, jämfört med förra året. Däremot är det fler som vräkts från sina hem totalt sett, enligt färska siffror från kronofogdemyndigheten.

Det finns andra grupper, till exempel ungdomar, som behöver bättre stöd nu, säger Alena Koren vid kronofogdemyndigheten.

– Det är inte bara barnfamiljer som behöver hjälp, det finns andra kategorier människor som behöver hjälp. Alla som samarbetar i hemlöshetsförebyggande syfte, kronofogden, socialtjänster, kommuner, Socialstyrelsen och hyresvärdar ska göra allt för att hjälpa andra.

Som Ekot rapporterade förra veckan har antalet vräkta barn minskat med närmare en tredjedel under det andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Ett resultat av en mer riktad hjälpinsats från bland annat kommuner och socialtjänst efter att betydligt dystrare siffror presenterades under årets första kvartal.

Men nu visar färska siffror från kronofogdemyndigheten att antalet vräkningar totalt ändå är något fler det här första halvåret jämfört med förra. Bortsett från ett fåtal företag rör det sig om drygt 1 500 personer, eller nästan åtta personer varje dag. Och av dessa har närmare 200 varit mellan 18 och 25 år.

Något som Rickard Stenberg, från Riksförbundet för överskuldsatta, Insolvens, i Malmö, märker.

– Vräkningar ökar just bland unga människor i dag. Det beror ju naturligtvis på en ökad ungdomsarbetslöshet, men vi har ju också den här synen bland många ungdomar att man prioriterar kanske inte hyran utan man tänker att det ordnar sig. Sedan lär man sig tyvärr den tuffa läxan att det ordnar sig inte.

Dessutom menar Rickard Stenberg att många privata fastighetsägare är mindre tålmodiga i dag, eftersom kön är lång till lägenheter i storstäderna.

Från kronofogdens håll vill man gärna se mer undervisning i skolorna kring hur man sköter sin ekonomi.

– Det kanske finns behov av att införa privatekonomi som skolämne och på det sättet ge unga människor en inblick i vad utgifter och inkomster är och hur de ska balanseras, säger Alena Koren.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se