Särskild tillsyn kan krävas på Ringhals

Strålsäkerhetsmyndigheten överväger att sätta kärnkraftverket Ringhals under särskild tillsyn, efter att flera incidenter inträffat under året.

Totalt har ett 60-tal händelser som räknas till de allvarligaste kategorierna, 1 och 2, rapporterats från Ringhals under 2009. Strålsäkerhetsmyndigheten graderar incidenterna på en tregradig skala.

Ett eventuellt beslut om särskild tillsyn fattas av myndighetens generaldirektör.