Femteplats för Sverige i handelsrapport

Sverige är världens femte mest handelsvänliga land. Den slutsatsen dras i en rapport från World Economic Forum.

121 av världens ekonomier rankas utifrån hur deras politik, institutioner och tjänster fungerar för att underlätta flödet av varor över nationsgränserna.

Singapore och Hongkong har de bästa systemen för handel, enligt rapporten.