Förlorade order trots bättre fordon

Försvarets Materielverk, FMV, kan ha gjort en felaktig utvärdering i upphandlingen av ett hundratal militärfordon. När FMV gjorde en egen utredning visar dokumenten att militärfordon från BAE Systems Hägglunds var bättre än konkurrenternas fordon. Men i den offentliga upphandlingen gick ordern till finska Patria.

Det har nu alltså kommit fram nya dokument angående upphandlingen av militärfordon som görs av Försvarets Materielverk, FMV.

Dokumenten, som Ekot tagit del av, är en intern utredning på FMV från 2007, och gäller bland annat kvaliteten på militärfordon från Hägglunds jämfört med andra fordon på marknaden.

I dokumenten framgår det tydligt att endast fordonen från Hägglunds klarar försvarets kvalitetskrav och att de ligger långt före jämförbara alternativ på marknaden. Och det framgår att om andra fordon väljs, då får det konsekvenser som lägre flexibilitet och sämre skyddsnivå för soldaterna.

Men i den nu aktuella och omtvistade upphandlingen, anses inte längre Hägglunds fordon vara det bästa alternativet.

Eftersom upphandlingen har stoppats av länsrätten, som ska utreda om FMV har brutit mot lagen om offentlig upphandling, vill inte FMV ställa upp på en intervju.

Men ansvarig projektledare för upphandlingen, Peter Elmlund, säger till Ekot att fordonen som jämfördes i FMV:s egen utredning 2007, inte är helt jämförbara med de fordon som FMV nu vill köpa av finska Patria.

Men att Hägglunds fordon inte längre klarar konkurrensen, det tillbakavisas av Tommy Gustafsson-Rask, försäljningsdirektör på Hägglunds.

– Jag håller inte med om det. Vårat fordon är bättre än Patrias exempelvis när det gäller minskydd, där vi får ett resultat på nio i FMV:s utvärdering medan Patria har en fyra och det är en av nyckelegenskaperna på ett sådant här fordon, säger Tommy Gustafsson-Rask.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se