Antalet ungdomar som vräks ökar

Antalet barnfamiljer som vräks från sina bostäder minskar, men samtidigt ökar det totala antalet vräkningar i Sverige. Bland de vräkta märks en stor andel ungdomar.

--  Det är inte endast barnfamiljer som behöver hjälp, det finns andra kategorier människor som behöver hjälp. Alla vi som samarbetar i hemlöshetsförebyggande syfte som Kronofogden, socialtjänster, kommuner och hyresvärdar måste göra allt för att hjälpa de här kategorierna, säger Alena Koren vid kronofogdemyndigheten.

Som Ekot rapporterade förra veckan har antalet vräkta barn minskat med närmare en tredjedel under det andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Detta är ett resultat av en mer riktad hjälpinsats från bland annat kommuner och socialtjänst efter att betydligt dystrare siffror presenterats under årets första kvartal.

Nu visar färska siffror från Kronofogdemyndigheten att antalet vräkningar totalt ändå är något fler det här första halvåret jämfört med förra. Bortsett från ett fåtal företag rör det sig om drygt 1 500 personer, eller nästan åtta personer varje dag. Av dessa har närmare 200 varit mellan 18 och 25 år.

Det här är något som Rickard Stenberg, från Riksförbundet för överskuldsatta, Insolvens, i Malmö, märker.

--  Vräkningar ökar just bland unga människor i dag. Det beror ju naturligtvis på en ökad ungdomsarbetslöshet, men vi har ju också den här synen bland många ungdomar inte prioriterar hyran.  De tänker att det ordnar sig. Men så lär man sig den tuffa läxan att det ordnar sig inte, säger Rickard Stenberg.

Dessutom menar Rickard Stenberg att många privata fastighetsägare är mindre tålmodiga med ungdomar i dag, eftersom kön är lång till lägenheter i storstäderna. Från Kronofogdens håll vill man gärna se mer undervisning i skolorna kring hur man sköter sin ekonomi.

– Det kanske finns behov att ha privatekonomi som skolämne så att unga människor får inblick i hur man balanser utgifter och inkomster, säger Alena Koren vid kronofogdemyndigheten.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se