Arbetssökande flyttar inte till jobben

Uppdaterad: 16:10
Trots krav på att arbetslösa måste byta arbetsort och yrke för att inte förlora sin a-kassa är det få som tvingas till det av Arbetsförmedlingen, visar en rapport från Riksrevisionen.

– Vi tycker att det här är ett stort problem. Det är en av de viktigaste uppgifterna som finns för arbetsmarknadspolitiken, att matcha utbud och efterfrågan på arbetskrav. Myndigheterna i sin tillämpning av regelverk och i sin förmedlingsaktivitet ställer helt enkelt för få krav på omställning, säger Claes Norgren, ansvarig riksrevisor.

Enligt Riksrevisionens granskning där de har tittat på slumpvis utvalda handlingsplaner är det bara 5 procent av alla fall där den arbetssökande har ett sökområde som omfattar hela landet och hela arbetsmarknaden.

I de flesta fall så finns det ingen förklaring till varför de övriga 95 procent inte har samma krav på sig.

För att öka chansen till ett arbete så ska alla vara beredda att söka jobb över hela landet och kanske också inom nya yrkesområden.

Det är arbetsförmedlingen i samarbete med den arbetslöse som gör ett en handlingplan, där det står vilka krav som ställs. Den som inte följer kraven kan riskera att förlora sin a-kassa.

– Det är 64 procent som har hela Sverige som sökområde geografiskt, men yrkesmässigt är det färre som kan söka till hela arbetsmarknaden. Man kan inte vara kock och söka jobb som sjuksköterska till exempel. Det är självklart att man har rätt i sin kritik och vi har mycket mer att göra när det gäller de här frågorna. Det är livsavgörande frågor för de arbetssökande, svåra situationer och svåra val som ska göras. I det ska arbetsförmedlarna finnas med som stöd, säger Karin Eriksson, marknadschef på Arbetsförmedlingen Öst.

Det handlar om individuella lösningar och krav. Därför kan det vara otydligt hur regler och avvägningar ska göras.

Både Arbetsförmedlingen och Riksrevisionen efterlyser nu ett tydligare regelverk.

– I tillämpningen på arbetsförmedlingen är det här svårt och arbetsförmedlarna behöver ha ett verktyg, ett understöd i regelverk och på annat sätt. Det är en den funktionen som vi tycker bör stärkas, där vi har sett brister, säger Claes Norgren, riksrevisor.

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se