Brister i Ringhals säkerhetsrutiner

Uppdaterad 16:05
Kärnkraftverket Ringhals står från och med i dag under särskild tillsyn av Strålsäkerhetsmyndigheten. Orsaken är att personalen inte följer säkerhetsrutinerna.

Myndigheten har idag beslutat om en särskild tillsyn av kärnkraftverket, säger Leif Karlsson, som är tillförordnad chef för kärnkraftsäkerheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Vi bedömer att det är inte ett block som har problem, utan det här är ett större bekymmer än så. Det här kan ha bäring på vad vi brukar kalla säkerhetskultur, att om man inte följer sina rutiner och det regelverk som finns, kan man tolka det som ett tecken på att man inte har den säkerhetskultur som krävs.

Vad betyder det?

– Det kan i förlängningen betyda att man gör avsteg som kan leda till att det inträffar en händelse.

Vid de stickprovskontroller som Strålsäkerhetsmyndigheten gjort har det varit brister i mellan 20 och 30 procent av alla granskande handlingar, att personal helt enkelt struntat i vissa av de regler och rutiner som finns och som omgärdar hela driften av de svenska kärnkraftverken.

Just Ringhals kärnkraftverk norr om Varberg producerar 20 procent av det elbehovet i Sverige, och är Skandinaviens största kärnkraftsanläggning.

Strålsäkerhetsmyndigheten, och tidigare Kärnkraftsinspektionen, har sedan 2005 påtalat brister i säkerhetskulturen, trots det finns bristerna kvar.

Nu har ledningen med vd:n Bertil Dihné fram till första november på sig för att presentera hur man ska komma till rätta med bristerna.

– Säkerheten är ju beroende av var och ens arbete, varje dag, i stort och smått. Det är det vi måste styra rätt, säger Bertil Dihné.

Kritiken går tillbaka till 2005, och fortfarande finns de här bristerna. Varför tar de så lång tid att rätta till?

– Vi har pågående program sedan åtminstone två år tillbaka, som jag själv är medveten om, och vi har att förstärka de programmen. Sedan är säkerheten någonting som hela tiden måste arbetas med, man bli aldrig färdig.

Att det blir en särskild tillsyn är en mycket ovanlig åtgärd. Det har bara skett två gånger tidigare. År 2000 mot kärnkraftverket Barsebäck och år 2006, då handlade det om Forsmark.

När det till exempel gäller Forsmark handlade det också om brister i säkerhetskulturen bland de anställda. Att det återigen handlar om bristande säkerhetskultur tycker miljöminister Andreas Carlgren är mycket allvarligt.

– Vi har flera gånger sett att säkerhetskultur har brustit, att ledningen inte haft tillräckligt tydlig ledning. Och de är de kraven vi ställer hela vägen, de kommer att fortsätta att gälla och vi kommer inte att ge oss förrän de är uppfyllda.

Hur kommer du att göra som miljöminister och ansvarig minister för de här frågorna?

Jag har redan kontakt med strålsäkerhetsmyndigheten, jag ser att de agerar mycket beslutsamt och ställer kravet att de gör det. Det här ska fullföljas hela vägen.

Jan Andersson, Ekot i Göteborg
jan.andersson@sr.se

Göran Frost, SR Halland
goran.frost@sr.se