Irland

Ny omröstning om Lissabonfördraget

Irland ska hålla en ny folkomröstning om Lissabonfördraget den 2 oktober, meddelade landets premiärminister Brian Cowen i dag.

Förra året sa irländarna nej i en folkomröstning om fördraget, som brukar betecknas som EU:s nya grundlag.

Irlands regering säger sig nu ha fått garantier från EU vad gäller landets självbestämmanderätt i vissa frågor, och opinionsmätningar pekar i dagsläget på att det blir ett ja i den kommande omröstningen.