Lettiskt lånföretag tar själen som pant

Det Rigabaserade lettiska företaget Kontora erbjuder lån på cirka 800 till 8 000 kronor till vem som helst oavsett bakgrund. Företaget kräver dock en särskild pant, nämligen låntagarens själ.

Lånen är återbetalningsskyldiga efter 90 dagar, med en procents stigande ränta per dag. Om inte lånet betalas av i tid får Kontora ensamrätt över låntagarens själ.

Rigas katolske kardinal Janis Pujats säger till AFP att han ser mycket allvarligt på det här och säger sig tro att ”satanister, inte bara cyniska låntagare” ligger bakom affärsidén. Han har bett regeringen titta närmre på Kontoras verksamhet

En talesman för Kontora säger till den lettiska tidningen Vesti Segodna att "det är bara ett företag”.

– Vi lånar ut riktiga pengar och om en person tycker att själen är viktig för dem så får vi definitivt tillbaka våra pengar, säger Kontoras talesman till Vesti Segodna.