Miljardböter för kartellbildning

Energibolagen Eon och GDF Suez ska tillsammans böta nästan 13 miljarder kronor, meddelar EU-kommissionen i dag.

Enligt EU-kommissionen har bolagen för brutit mot EU:s konkurrensregler.

Företagen bröt mot reglerna när de 1975 ingick en kartell och kom överens om att inte sälja gas på varandras nationella marknader.

Enligt EU-kommissionen behöll de båda företagen avtalet till 2005, efter att de europeiska gasmarknaderna hade liberaliserats.