Bilprovningen blir privatiserad

I dag fattar regeringen beslut om att avskaffa monopolet på fordonsbesiktning från och med 1 juli nästa år.

Det är något som bilägaren David Edström i Stockholm är positiv till.

– Jag tror att en konkurrensutsatt verksamhet ofta ger lite bättre service och är lite mer kundanpassad, säger han.

Från och med första juli nästa år får Bilprovningen konkurrera med privata företag om att genomföra besiktningar av fordon. I dag ägs Bilprovningen till hälften av staten och har haft ensamrätt på besiktningen i 44 år. Sverige är ett av få länder i Europa som har monopol på fordonsbesiktning.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) menar att avmonopoliseringen i andra länder varit positiv för fordonsägare.

– Det har utvecklats fler besiktningsstationer och det mesta tyder på att det blir ökad service och bättre tillgänglighet för fordonsägarna, säger Åsa Torstensson.

Riskerna som nämnts med att avskaffa monopolet är bland annat att förekomsten av besiktningsstationer blir mer ojämn och att det kan drabba glesbygden. Det kan också bli svårare att kontrollera kvaliteten på verksamheten med fler aktörer. Men bilägaren David Edström i Stockholm ser inga problem med att avskaffa monopolet.

– Egentligen inte. Riskerna finns ju nu också att man har jobbet på monopol, och då gör man kanske ett sämre jobb för man har det i alla fall. Är det konkurrensutsatt så måste man göra ett bra jobb för att få behålla det, säger David Edström.

Malena Wåhlin
malena.wahlin@sr.se