Swedbank med på lettisk skuldsänkning

Swedbank accepterar att bankerna i Lettland skriver ned lettiska privatpersoners skulder med 10 procent.

Den lettiska regeringens program för skuldnedskrivning omfattar bara en liten del av letternas stora skulder men för bankernas del betyder förslaget att de tvingas ta en kreditförlust, säger Swedbanks kommunikationsdirektör Thomas Backteman.

– Det innebär en kreditförlust på 10 procent, men å andra sidan får vi en statsgaranti på resterande 90 procent. Det förslaget från den lettiska bankföreningen ställer vi oss bakom.

Hur mycket pengar handlar det om?

– Det är väldigt svårt att säga, därför det beror på vilka kunder som kan omfattas av det här. Som det ser ut i förslaget är det ganska strikta kriterier för att kunna omfattas av den här skuldsaneringslösningen, säger Thomas Backteman, kommunikationsdirektör på Swedbank.

Den lettiska bankföreningen, där Swedbank är medlem, har alltså kommit överens med regeringen i Lettland om att lätta på skuldbördan för letterna.

Idén med stödprogrammet är att bankerna accepterar att skriva ned vissa lån till 90 procent och att den lettiska staten garanterar betalningen för den återstående delen.

Totalt har svenska banker lånat ut 500 miljarder kronor till kunder i Lettland, Estland och Litauen. Det är Swedbank som har lånat ut allra mest.

När det gäller det stödprogram som nu är aktuellt i Lettland gäller det alltså lånen till privatpersoner i landet. För Swedbanks del handlar det om krediter på 24 miljarder som omfattas av programmet, säger Thomas Backteman.

Det är dock bara de låntagare som har allra bäst förutsättningar att betala tillbaka som kommer att ingå.

– Man ska ha en inkomst fortfarande, vilket i sig gör att det bara omfattar dem som fortfarande har sitt arbete kvar. Så det finns ett antal kriterier men hur de exakt kommer att se ut, det är för tidigt att svara på.

Så de allra sämsta krediterna kommer inte med i det här?

– Det är nog en rimlig tolkning av det, säger Thomas Backteman, kommunikationsdirektör på Swedbank.

Robert Sennerdal
robert.sennerdal@sr.se