G8: "Halvera utsläppen innan 2050"

Uppdaterad: 21:08
De stora industrialiserade länderna enades i kväll på G8-mötet i italienska L'Aquila om att vidta åtgärder som säkerställer att den globala uppvärmningen inte ska få överstiga en ökning av två grader.

För att nå det målet krävs att de globala utsläppen av växthusgaser måste halveras fram till 2050.

För att nå ett globalt genomsnitt om en halvering av utsläppen måste industriländerna sänka sina utsläpp med omkring 80 procent.

Överenskommelsen är en politisk avsiktsförklaring, och är inte bindande på samma sätt som till exempel EU:s delmål att år för år dra ner på utsläppen.

Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt är det ändå ett viktigt steg på vägen att G8-länderna nu har enats om det här för att nå en överenskommelse vid klimattoppmötet i Köpenhamn senare i år.

– Ja, det finns en slutsatstext där detta nu sägs. Jag vill bara understryka hur viktigt detta är därför att den som säger att vi globalt ska begränsa utsläppen till att uppvärmningen stannar vid två grader har i realiteten sagt att både den mest utvecklade delen av världen och utvecklingsländerna tillsammans måste göra stora åtaganden. Det är en viktig del för att kunna nå fram i Köpenhamn, säger Fredrik Reinfeldt.