Förhandlingar ger optimism i Honduras

Beslutet att inleda förhandlingar, eller samtal som parterna föredrar att säga, senare i dag mellan Honduras avsatte president Manuel Zelaya och kuppresidenten Roberto Micheletti har dämpat de upprörda känslorna i Tegucigalpa.

Men hur ser möjligheterna ut för att de verkligen ska nå en överenskommelse? Miguel Calix, en av Honduras mest respekterade politiska analytiker, är optimistisk.

– Både Zelaya och Micheletti är medlemmar i det liberala partiet, konstaterar han.

– De är vana att göra pakter av olika slag. De har gjort det tidigare. Och ofta. Dessutom så har ingen av dem något att vinna på att krisen fortsätter eller förvärras än mer, säger Calix.

Miguel Calix tror också att Oscar Arias var rätt val som medlare.

– Han känner dem bägge, kan regionen och han har medlat i betydligt mer komplicerade konflikter än den här.

Men lätt blir det inte och det kommer att ta sin tid. Den centrala punkten, tror Miguel Calix, är att komma överens om någon slags ömsesidig straffrihet eller amnesti.

– Åtalet mot Zelaya måste läggas ner och han i sin tur måste lova att inte sätta igång några rättsliga processer mot dem som stödde kuppen.

Nästa steg, tror han, kan bli att det tillsätts en övergångsregering fram till nästa val, men att Zelaya garanteras en position inom det liberala partiet. Och att de enas om att genomföra en folkomröstning till en konstituerande församling - just det som varit Zelayas favoritprojekt - men att den inte hålls samtidigt med de allmänna valen i november, som han föreslagit, utan någon gång nästa år.

Men, varnar Miguel Calix, det finns också osynliga aktörer vid förhandlingsbordet. Dels USA, men också Venezuelas president Hugo Chávez som har egna intressen av hur krisen bör lösas.

Lars Palmgren, Tegucigalpa
lars.palmgren@sr.se