Regeringen ändrar inte FMV:s beslut

Regeringen kommer inte att ändra det omdiskuterade beslutet av Försvarets Materielverk, FMV, att beställa ett hundratal militärfordon från finska Patria. Om FMV:s beslut står sig efter en prövning i Länsrätten, då gäller beslutet.

Regeringen måste kunna lita på att FMV valt ut det bästa företaget, säger försvarsminister Sten Tolgfors (M).

– Det är därför jag har sagt hela vägen i det här att det är viktigt att det finns en rationalitet i prövningen. Att det sker en konkurrensupphandling där den kandidat som har bäst pris, men också bäst prestanda, blir den kandidat som Sverige väljer. Man ska inte politisera den här sortens affärer, utan det måste vara rationella kriterier som avgör vilket fordon som vinner, säger Sten Tolgfors.

Försvarets materielverk, FMV, har valt att beställa 113 militärfordon från finska Patria. Men beslutet är tillfälligt stoppat av Länsrätten, som ska utreda om FMV följt lagen om offentlig upphandling.

Det är företaget BAE Hägglunds i Örnsköldsvik som har anmält upphandlingen till Länsrätten eftersom de anser att den har gjorts felaktigt. Efter att ha förlorat upphandlingen har företaget också varslat 320 personer om uppsägning.

Om FMV:s beslut nu står sig, då går alltså regeringen på FMV:s linje. Enligt försvarsministern är det otänkbart att ta andra hänsyn än att välja det fordon som enligt FMV är bäst och billigast. Sten Tolgfors varnar också för nationalistiska tendenser i EU och att svenska regeringen kan försvåra export om den nu prioriterar svensk industri.

– Vi har en ekonomisk kris i dag, och det förekommer en diskussion runt om i olika länder där man uppmanar till att skaffa inhemskt. Jag kan förstå att den diskussionen förekommer, därför att det är viktigt med jobb i en ekonomisk kris. Samtidigt är konkurrenskraften hos vår industri beroende av att de har marknadstillträde. Och då är det viktigt att upprätthålla att det är rationella grunder som ligger till grund för vilka materielsystem som länder väljer, säger Sten Tolgfors.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se