Europeiskt GPS kritiseras

Europeiska revisionsrätten riktar svidande kritik mot EU:s satellitnavigeringssystem Galileo, den europeiska motsvarigheten till GPS - fast modernare. Det är EU-kommissionens sätt att sköta programmet som kritiseras, för Galileo kommer att kosta skattebetalarna minst tre gånger så mycket som budgeterats, över 60 miljarder kronor.

Europeiska revisionsrätten i Luxemburg har på eget initiativ granskat ett av EU:s flaggskepp, det så kallade Galileoprogrammet, som ska ge Europa ett eget, toppmodernt GPS-system om några år. Tanken är att Galileo ska samarbeta med GPS, som drivs av det amerikanska flygvapnet, men utan att behöva vara beroende av det.

Det är framför allt EU-kommissionens styrning, eller snarare brist på styrning, av Galileo som kritiseras. Programstarten beskrivs av revisionsrätten som en sjösättning utan rorsman, med ständiga förseningar och orealistiska kalkyler under seglatsen. Kersti Kaljulaid från Estland är den revisor som lett arbetet med rapporten.

– Jag tror, och det säger rapporten också, att dålig budegetplanering ligger bakom kostnaderna, säger Kersti Kaljulaid.

Dålig budgetplanering redan från starten är alltså en orsak till att kostnaderna skenat. En annan är att man missbedömde näringslivets intresse för Galileo. Från början var det tänkt att privata investerare skulle stå för drygt hälften av utvecklingskostnaderna, 36 miljarder kronor.

– Samarbetsprojekt av det här slaget, mellan privata företag och offentlig sektor var väldigt populära och det var inte bara Galileo som tvingades konstatera att marknaden inte räckte till, säger Kersti Kaljulaid.

De uteblivna privata investeringarna måste täckas med mer skattepengar. Den nuvarande prognosen från kommissionen talar om sammanlagt 60 miljarder kronor, fram tills Galileo tas i bruk 2013. Men enligt uppgifter till Ekot är det högst tveksamt om Galileo är färdigt då. Minst ett år till lär det ta. Och det finns fortfarande ingen finansiering klar för att driva satellitövervakningen, som kostar några miljarder kronor om året.

Kersti Kaljulaid menar att denna soppa haft både allt för många tekniskt komplicerade ingredienser och för många politiska kockar.

Birgitta Johansson
birgitta.johansson@sr.se