G8 halverar utsläppen

De industrialiserade länderna inom G8-gruppen har enat sig om att ha som mål att den globala uppvärmningen måste hejdas så att den inte överstiger två grader. För det krävs en halvering av utsläppen av växthusgaser på global nivå.

De industrialiserade länderna kommer att tvingas minska sina utsläpp ännu mer. Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt är det ett viktigt steg.

– Det finns en slutsatstext där detta nu sägs. Jag vill understryka hur viktigt detta är, därför att den som säger att vi globalt ska begränsa utsläppen till att uppvärmningen stannar vid två grader har i realiteten sagt att både den mest utvecklade delen av världen och utvecklingsländerna tillsammans måste göra stora åtaganden. Det är en viktig del för att kunna nå fram i Köpenhamn, säger Fredrik Reinfeldt.

Det är G8-länderna USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan och Ryssland som tillsammans med EU:s ledning satt upp som mål att minska utsläppen av växthusgaser så att den globala uppvärmningen stannar vid maximalt två grader. Uppgörelsen blev möjlig efter att USA under president Obamas ledning har svängt i klimatfrågan.

Det handlar om en minskning av utsläppen med 50 procent på global nivå fram till 2050, men för de industrialiserade länderna blir kraven ännu strängare. De måste ner med sina utsläpp med hela 80 procent.

Det som återstår är att övertyga bland andra Kina, Indien och Brasilien att också gå med på de här målen.

Frågan är hur mycket värd den här viljeförklaringen är. Det är förstås historiskt att den här gruppen länder ställer sig bakom den. Men ännu är inte bestämt hur de här utsläppsminskningarna ska gå till och hur de ska finansieras.

Det är också viktigt att komma ihåg att de här målen inte är lagligt bindande på samma sätt som de utsläppsminskningar som man redan har beslutat om inom EU.

– Vi saknar fortsatt legalt bindande medelfristiga mål från USA. Det är det vi har i Europa som vi kallar 20 procents reduktion till 2020. Det är viktigt, därför då måste man sätta in förändringarna direkt. Det är bra att man har formuleringar för 2050, det är bra att tvågraders-målet nu nämns. Men för att verkligen få drivkraft in i klimatpolitiken, att ställa om och göra det direkt, då måste man också ha medelfristiga mål per 2020, säger Fredrik Reinfeldt.

Stefan Winiger, L'Aquila
stefan.winiger@sr.se