"Viktigt med överblickbar målsättning"

Henning Rodhe, professor i meteorologi vid Stockholms universitet och tidigare ledamot i FN:s klimatpanel, är positiv till G8:s överenskommelse och särskilt positiv till att USA nu är villigt att agera.

– Ja, det är ju väldigt viktigt att de är det. För det har varit en av de stora stötestenarna för det tidigare avtalet att USA inte varit med. Men sen gäller det också att få med Kina, Indien och andra länder som tidigare inte varit med i Kyoto-avtalet. Det är väldigt uppmuntrade att Kina varit med på G8-samtalen och tydligen ställt sig bakom målsättningen också, vilket känns positivt, säger Henning Rodhe.

Hur allvarligt menat kan detta vara? Vi lever i en tid av ekonomisk tillbakagång.

– Det är klart att lova någonting i perspektivet 40 år framåt kostar inte så mycket. Det är inte fel att ha en målsättning för 40 år framåt i tiden, men det är också viktigare att ha en målsättning för den närmaste, överblickbara, perioden, säger Rodhe.

Kristoffer Morén
kristoffer.moren@sr.se