Ämne från Påskön förhindrar åldrande

För första gången har ett ämne visat sig kunna förlänga livet på ett däggdjur. Det är ämnet rapamycin, som bildas av bakterier på Påskön, som har visat sig kunna förlänga livet på möss. (Vetenskapsradion)