"Det är ett politiskt spel"

Företag har inte velat investera i EU:s satellitnavigeringssystem Galileo under uppbyggnadsfasen. Det är en av anledningarna till att projektet dragit över budget så mycket. Däremot vill många bli underleverantörer till Galileos satelliter.

De flesta beställningarna går till stora EU-länder, som Tyskland och Frankrike, men även svenska företag har lyckats ta hem order.

– Det är naturligt att de stora finansiärerna i de här gemensamma europeiska projekten är de stora länderna. Varje land bidrar ungefär i relation till sin bruttonationalprodukt. Då är det naturligt att att med tiden har man byggt upp en industri som motsvarar sitt lands finansieringsmöjligheter. Men det är konkurrens, så det gäller att ha rätt produkter, säger Folke Brundin, marknadschef på Ruag.

Ruag har levererat datorer och signalgeneratorer till de fyra första satelliterna, och har gott hopp om att få utrusta de återstående 26 satelliterna. Den orden är värd uppemot en miljard kronor.

Att företagen varit så ovilliga att investera har Folke Brundin förståelse för.

– Vem skulle väldigt tidigt investera tiotals miljarder för ett system som inte är utprovat? Det finns ju också GPS-systemet bredvid som är gratis. Att hitta tjänster som är fakturerbara mot en allmänhet när du har ett gratis GPS-system, säger Folke Brundin.

Kommer det att vara någon, tror du, som är beredd att betala för någon del här, förutom skattebetalarna?

– Det finns tjänster man funderar på som har kopplingar till transportsektorn och framförallt säkerhetskritiska tillämpningar. Inte minst det civila flyget.

Rymdbolaget är ett annat svenskt företag som levererar till Galileo. De har byggt en stor antenn utanför Kiruna på uppdrag av Galileo, och flera antenner är under uppbyggnad på Hawaii.

Men Anna Rathsman, som är informationsdirektör på Rymdbolaget skulle även vilja sälja delar till satelliter.

– Ja vi skulle hemskt gärna också komma in med delar till satelliter, eftersom vi också arbetar med det och har den kunskapen. Det är ett politiskt spel på många nivåer och svårt att komma med.

Vilka länder är det som dominerar där? Vilka konkurrerar ni med?

– Vi konkurrerar med hela rymdeuropa, men fgramförallt Tyskland och Frankrike är extremt starka. Och där tycker man också på politisk nivå att rymd är väldigt viktigt, så man satsar mycket på rymd.

Birgitta Johansson
birgitta.johansson@sr.se