Världsekonomin har nått bottennivån

Den globala lågkonjunkturen fortsätter att hålla världsekonomin i ett stadigt grepp och det har lett till att centralbanker har sänkt sina räntor till rekordlåga nivåer, och att regeringar har satsat miljarder på stimulanspaket. Frågan är när effekterna ska komma.

Världsekonomin står vid ett vägskäl och alla letar efter tecken som kan ge besked om färdriktningen.

Världshandeln och den globala tillväxten minskar i år för första gången sedan 1945 och få länder har överhuvudtaget tillväxt i ekonomin. Indien och Kina är två viktiga undantag.

I våras tycktes experterna skymta en botten i konjunkturfallet och nu är det koncensus kring att botten faktiskt är nådd.

Efterfrågan i vissa sektorer kommer tillbaka inte minst efter att nästan alla centralbanker har sänkt räntorna ner till nästan nollnivå. Där är botten definitivt nådd. Lägre blir det inte.

Privatkonsumtionen ökar. Företagens investeringar har dock sämre fart än så länge.

Börserna har gått upp under våren och priset på råolja drog iväg över 70 dollar per fat när bottenkänningen i konjunkturen blev tydlig. De senaste dagarna har dock råoljepriset backat igen och var snudd på nere under 60 dollar per fat igår. Det är långt ifrån rekordnivån 147 dollar och 27 cent i dagarna för ett år sedan.

Alla jämförelser som görs nu med förra årets siffror vilar lite grann på en skakig grund eftersom det rådde stark högkonjunktur hela första halvåret 2008 och många företag faktiskt redovisade sina bästa resultat dittills.

När sedan jämförelsen så småningom kommer att göras med det tredje kvartalet 2008, då raset satte igång, blir siffrorna för i år betydligt bättre.

Ett starkt hopp om ljusare utsikter tändes av Internationella valutafonden, IMF, som i en rapport i går spådde en stabilisering av världsekonomin nästa år, och en återhämtning.

Enligt IMF väntas en global BNP-tillväxt på 2,5 procent 2010, jämfört med 1,9 procent i prognosen från april.

För den starkt exportberoende svenska ekonomin kommer det besked om hur det står till redan inom loppet av ett par veckor när bolagsrapporterna börjar strömma in.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se