HIV vanligare bland homosexuella män

HIV-smitta förekommer allt oftare bland män som har sex med män. Under årets första sex månader anmäldes 64 fall där homosexuella män smittats med HIV, jämfört med 51 under motsvarande period förra året. Samma utveckling syns även i andra europeiska länder.

Enligt Smittskyddsinstitutet anmäldes totalt 208 nya fall av HIV under första halvåret i år, och fortfarande är de flesta som drabbas heterosexuella, som smittats utanför Sverige.

Totalt finns 2 269 anmälda fall av AIDS i Sverige.