Takras kan leda till ändrade regler

Boverket ska nu titta närmare på de fall av takras som inträffat den senaste tiden, ett varuhustak i Skara och ett sjukhustak i Borlänge.

På sikt kan det leda till ändrade regler för vad en takkonstruktion ska tåla, säger Ulf Önsten, som är ingenjör på Boverkets bygg- och förvaltningsavdelning.

– Vi har ett byggregelverk som vi förvaltar, vi behöver uppgifter om hur regelverket fungerar.

Det finns idag inga regler för hur stora vattenmängder i flytande form som ett tak ska klara av, däremot finns regler för hur stora mängder snö ett tak ska tåla.

Tanken är att regnvatten genast ska rinna av taket, genom att taket har en lutning.

Både när det gäller takraset i Skara förra veckan, och Borlänge sjukhus, där ett innertak kollapsade i går handlar det om kraftiga skyfall – och byggnader med platta tak.

Enligt Boverkets bedömning blir det allt vanligare med sådana byggnader, till exempel varuhus, fabriker och bostadshus med platta tak, där en stor mängd vatten kan samlas om det hindras från att rinna undan.

I Skara rann inte regnvattnet av tillräckligt fort, eftersom dagvattensystemet inte klarade av de stora vattenmängderna, och omkring hundra kvadratmeter av taket rasade under vattentrycket.

Jeanette Johansson fanns inne i varuhuset.

– När jag kom till rulltrapporna vräkte det vatten ut från Jula och taket rasade där och det var bara ut kände jag.

Vad tänkte du då?

– Jag kände att det här var faktiskt allvar. Det var jätteotäckt.

Ingen människa kom till skada i takraset i Skara. Men det kan finnas anledning att se över reglerna om vad taken egentligen ska klara av, säger Ulf Önsten.

– Det kan det ju göra alltså.

Kan man lita på att taket håller när man går och handlar?

– Ja, det är ju en fråga som jag skulle vilja att man utan tvekan kunde svara ja på. Men jag kan inte svara rent yrkesmässigt.

Mikael Andersson
med hjälp av Sveriges Radio Skaraborg
mikael.andersson@sr.se