Nya tåglinjer inte för funktionshindrade

Nästa år bör alla offentliga miljöer i Sverige vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Men målet är långt borta, och när SJ:s monopol på järnvägstrafiken försvann i förra veckan fanns inga krav på de nya bolagen att köra tåg som funktionshindrade också kunde få vara med på.

Så när rullstolsburne Olle Holm från Lund ringde bolaget Veolia transport för att höra om han kunde få åka till Stockholm med dem, så möttes han av ett nekande besked.

– Då fick jag svaret av en vänlig ung man att det inte går för närvarande. Men nöjd var jag inte, så dagen efter fick jag tag på en ansvarig på Veolia som bekräftade beskedet, säger Olle Holm.

Hur tänkte du när du fick det här beskedet?

– Jag var inte överraskad.

Trots att det för nio år sedan bestämdes i riksdagen att alla offentliga miljöer år 2010 skulle vara tillgängliga för alla så är det målet långtifrån att bli uppfyllt. Meningen med beslutet var bland annat att personer med funktionsnedsättning lätt skulle kunna förflytta sig med tåg och buss.

Men med mindre än ett halvår kvar till att målet skulle vara uppfyllt startar alltså en ny tågsträcka mellan Stockholm och Malmö utan den minsta anpassning för personer med en funktionsnedsättningar.

Karolina Celinska som är ombudsman för De handikappades riksförbund tycker att det här är en skandal.

– För det handlar ju om att kunna delta på lika villkor som alla andra. Om man nu startar en ny sträcka år 2009 så borde man kunna förutsätta att den är tillgänglig. Man går hela tiden ett steg fram och två steg tillbaka vad gäller tillgänglighet och användbarhet känns det som, säger Karolina Celinska.

Anledningen till att det ens går är att det i målen inte står ett tvingande "ska" utan uttrycket låter istället "bör." Därför kunde Veolia bli godkända av Transportstyrelsen utan att ha anpassat sina vagnar för personer med funktionsnedsättningar och var då förra veckan först ut med att köra kollektivt efter att avregleringen av järnvägsnätet startat.

Gunnar Wulff som är divisionschef på Veolia Transport säger att de såklart skulle vilja tillgänglighetsanpassa men att det inte hanns med.

– Propositionen kom i slutet av mars, så det är inte mer än tre-fyra månader som det har varit känt att marknaden skulle öppnas. Vi ville ju gärna vara med vid första möjligheten att köra, och då har vi tyvärr inte löst allting som måste lösas på sikt, säger Gunnar Wulff.

Karolina Lek
karolina.lek@sr.se

David Rasmusson
david.rasmusson@sr.se