För långsamma Lex Maria-anmälningar

Socialstyrelsen kräver nu att landstingen och kommunerna snabbar på de så kallade Lex Maria-anmälningarna efter allvarliga händelser inom vården. Anmälningarna tar så lång tid att fler patienter riskerar att drabbas av samma sak.

Det menar Åsa Blennborn på Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping.

– Vi tycker att det tar för lång tid. Vi måste korta ner det här så att det blir mer patientsäkert, att utredningstiderna blir rimliga, säger Åsa Blennborn.

Hur påverkar det patienterna?

– Man kan ana att det kan påverka patientsäkerheten så tillvida att det kan drabba någon annan, eller patienten igen, om inte den här händelsen kommer in och utreds.

Så om man inte åtgärdar bristerna kan det hända igen?

– Precis.

Varje misstag eller olycka inom vården ska enligt lagen anmälas till Socialstyrelsen inom två månader, Socialstyrelsen utreder sedan om det finns rutiner eller annat som måste förbättras. Men den tiden blir det allt ovanligare att vården håller. Förra året dröjde nästan hälften av anmälningarna mer än fyra månader, och det finns exempel på upp mot närmare ett år. I ett brev till kommunerna och landstingen kräver Socialstyrelsen därför en skärpning.

Förutom att patienter riskerar att drabbas under tiden, så kan också utredningarna bli sämre, menar Åsa Blennborn.

– Många gånger begär vi in yttranden ifrån sjukvården och det försvåras också av att tiden går och folk har svårt att komma ihåg vad som faktiskt hände tidigare. Så det är viktigt att det kommer in i tid, säger hon.

Från landstingshåll hävdar man att orsaken till att allt fler anmälningar drar ut på tiden är att man blivit bättre på att upptäcka misstag samtidigt som de interna utredningarna blivit mer omfattande och drar ut på tiden. Sjukhuset i Eksjö är ett exempel som fått kritik från Socialstyrelsen. En anmälan om ett självmord på psykiatriska kliniken förra sommaren anmäldes inte förrän i maj i år till Socialstyrelsen, nästan tio månader senare.

Karsten Offenbartl är nytillträdd Lex Maria-ansvarig i Eksjö och har svårt att svara på varför det tog så lång tid, men medger att det är alldeles för länge.

– Det är förstås ett beklagligt förlopp och det är inte någonting som följer de anvisningar som vi har från Socialstyrelsen. Jag anser att det är för lång tid, säger Karsten Offenbartl.

Går det att få ned tiden?

– Det går säkert att få ned tiden. Socialstyrelsen säger att det ska göras inom två månader och då får det bli så, säger han.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se