Lägre studiemedel och pension att vänta

Priserna sjunker och det gör att prisbasbeloppet nu för första gången har räknats ned. Ett lägre prisbasbelopp innebär att många med sociala förmåner påverkas.

– Om man är sjukskriven, föräldraledig, eller pensionär är det vissa delar som styrs. Även när det gäller skatter följer vi prisbasbeloppen när det gäller skiktgränserna för skatteuttag. Då skulle ju de gränserna sjunka nedåt och det skulle bli fler som skulle betala mer i skatt, berättar Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Statistiska centralbyrån presenterade i dag det beräknade prisbasbeloppet för 2010, men det är regeringen som fastställer prisbasbeloppet. Beslutet väntas i slutet av augusti eller i början av september.

Enligt beräkningar av LO-tidningen betyder sänkningen att garantipensionärers pension sjunker med mellan 63 och 73 kronor i månaden.

Den högsta sjukpenningen sjunker med 6 kronor per dag och den högsta föräldrapenningen med 8 kronor per dag. Studiemedlen sjunker med 73 kronor i månaden.

Ingela Gabrielsson på Nordea säger att sänkningen är något unikt.

– Det är en väldigt ovanlig åtgärd att man sänker prisbasbeloppet. Det som vi har vant oss vid är ju att man ser att det sker en höjning år från år. Det beror på att det följer den allmänna prisutvecklingen. Nu har vi ju en unik situation där vi inte har någon inflation och då påverkar ju det allmänna prisnivå, vilket i sin tur påverkar de här basbeloppen, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Kristoffer Morén
kristoffer.moren@sr.se