Världens skatteparadis på reträtt

Finanskrisen har gjort att kampen mot skatteparadisen nått större framgångar under det senaste halvåret än under tio år dessförinnan. Det säger Jeffrey Owens, chef för OECD:s centrum för skattepolitik, som besökte Sverige igår.

– Nu är det politisk nolltolerans mot att ha sina tillgångar i ett skatteparadis. Fler än 50 avtal har skrivits under om informationsutbyte mellan skatteparadis och OECD-länder det senaste halvåret, och det är fler än de senaste tio åren, säger Jeffrey Owens.

Oavsett om man mäter framgången som politisk vilja eller som antalet avtal om informationsutbyte mellan skatteparadis och andra länder anser Jeffrey Owens att kampen mot skatteparadisen rönt större framgångar under det senaste halvåret än under tio år innan.

Framgångarna beror till stor del på finanskrisen som gör att många länders tålamod med skatteflykt har minskat. Det blev också en väckarklocka för många länder när kundregistret från en bank i skatteparadiset Liechtenstein läckte ut häromåret och skatteflykten lades i öppen dager.

Och när de internationella påtryckningarna ökar blir det alltmer smärtsamt att vara med på den lista över skatteparadis som OECD upprättar, enligt Jeffrey Owens.

– Ingen vill vara med på en lista. Oavsett om det är i Guide Michelin och man bara har en stjärna istället för fem. Det skadar ens rykte om man är på den svarta delen av listan och ökar risken för straffåtgärder, säger han.

Skatteparadis som inte går med på att lämna ut uppgifter till andra länders skattemyndigheter tar stora risker, enligt Jeffrey Owens. Det handlar om uteslutning ur internationella avtal, förlorade investeringar och andra straffåtgärder. Och framgångarna i arbetet börjar sätta avtryck.

I Irland till exempel, som har hälften så många invånare som Sverige, ökade skatteintäkterna i fjol med en miljard euro från invånare som tidigare gömt tillgångar i skatteparadis.

Niklas Johansson
niklas.johansson@sr.se