Nyförsök att ändra EU:s arbetstidsregler

EU-länderna har under flera års tid misslyckats med att komma överens om nya gemensamma arbetstidsregler. Nu gör i alla fall Sverige ett nytt försök att ändra reglerna.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin kom med beskedet när arbetsmarknadsministrarnas möte avslutades i Jönköping i dag.

– Det första vi ska göra nu är att jag på onsdag ska åka till Strasbourg och kommer då att försöka träffa den nyvalde ordföranden i EU-parlamentets sysselsättningskommitté för att inleda ett samtal åtminstone, säger arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

Att Sven-Otto Littorin låter så försiktig som han gör beror på alla misslyckandena sedan tidigare. Få frågor har ältats så länge som EU:s arbetstidsregler.

I december förra året bröt förhandlingarna samman mellan europaparlamentet och ministerrådet, något som innebär att femton av EU:s tjugosjuländer tillåter en arbetstid som i genomsnitt är längre än fyrtioåtta timmar i veckan. Ett speciellt svenskt problem är att all jourtid läkare har räknas som arbetstid.

Många EU-länder bryter mot dom regler som finns i dag. Ändå har inget land än så länge dragits inför EG-domstolen.

Enligt vad Ekot erfar innebär det faktum att Sverige nu försöker driva frågan också att EU-kommissionen väntar med den procedur som kan sluta i EG-domstolen.

Vad tror då den svenske arbetsmarknadsministern det finns för möjligheter att åstadkomma något?

– Alla medlemsstater vill ju naturligtvis att det här ska lösas, men sedan är det ju helt uppenbart att det finns väldigt starka låsningar åt bägge håll. Så det blir inte en lätt uppgift, det blir det inte. Jag har väl kanske inte några väldigt stora förhoppningar i det korta perspektivet att vi ska lyckas, men vi får inte ge upp. Det är vår uppgift som ordförande att försöka, säger arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se