Sverige ger mest bistånd

I dag presenterade OECD:s biståndskommitté DAC sin granskning av det svenska biståndet. Och enligt Karen Joergensen, som har lett granskningen, är Sverige den mest generösa givaren bland medlemsländerna.

Det är överlag en positiv bild som DAC ger av det svenska biståndet. Sverige är det medlemsland som ger mest bistånd i förhållande till sin ekonomi, 0.98 procent av bruttonationalinkomsterna förra året.

DAC tycker också att Sverige tagit åt sig av kritiken i den förra rapporten från 2005, som rekommenderade färre biståndsländer och en tydligare uppdelning av UD:s och Sidas ansvarsområden.

Men det finns också områden där det svenska biståndet kan bli bättre, säger Karen Joergensen.

Sverige behöver bättre kontroller och utvärderingar av biståndet, menar hon. Rapporten uppmanar också till mer samarbete med andra givare och att Sida och UD fortsätter rensa i djungeln av olika styrdokument.

Malena Wåhlin
malena.wahlin@sr.se