Ekonomiskt intresse hinder för klimatmål

G8-ländernas mål om att begränsa den globala uppvärmingen till maximalt två grader sätts redan i dag på prov.

FN kritiserar överenskommelsen för att inte vara tillräckligt tydligt i hur utsläppen ska minska, och i dag träffar industriländerna också företrädarna för de stora utvecklingsekonomierna.

Två grader, längre än så får den globala uppvärmingen inte gå, annars blir de klimatmässiga följderna katastrofala.

Att USA under president Obama har svängt och ansluter sig det synsättet och därmed gör en uppgörelse bland de största indstriländerna möjlig är förstås en stor framgång, men nu återstår att få fler att hänga på.

I dag ansluter flera av de stora utvecklingsekonomierna till G8-mötet här i L'Aquila. Det gäller framför allt Kina och Indien men även länder som Brasilien, Indonesien och Sydafrika.

För flera av de här länderna gäller att klimatfrågan står mot behovet av att främja ekonomisk utveckling. De länderna kan med viss fog tycka att det kanske är lätt för västvärlden att säga att nu är det dags att gå över till en grön ekonomi.

De menar att de måste få ha sin period av industrialisering med därmed förbundna stora utsläpp för att utveckla välstånd i sina länder, på samma sätt som västvärlden har gjort under hundra år.

I förlängningen handlar det här som alltid om pengar. Innan de konkreta utsläppsmålen förhoppningsvis kan spikas vid klimatmötet i Köpenhamn i höst så finns det fortfarande månader kvar att förhandla. Vem går med på att minska utsläppen, med hur mycket och vem ska betala?

Stefan Winiger, L'Aquila
stefan.winiger@sr.se